Echtscheiding Zwolle

Heb je hulp nodig bij scheiden?

Karen van der Toolen - MediatorAls je gaat scheiden komt er tijdens deze emotionele periode veel op je af.

 • Wie gaat waar wonen?
 • Hoe verdelen we gemeenschappelijke bezittingen?
 • Hoe regelen we alles goed voor de kinderen?
 • Wie betaalt wat?
   

Door alle emoties is het moeilijk om dit rationeel te benaderen en daardoor worden er vaak verkeerde keuzes gemaakt.

Online Scheiden?

Het is mijn taak jullie te helpen in deze complexe situatie waarbij emoties en zakelijke overwegingen door elkaar heen lopen. Belangrijk daarbij is dat er ruimte is om emoties een plek te geven zodat er weloverwogen en duurzame beslissingen genomen kunnen worden voor de toekomst.

Gelukkig kiezen steeds meer stellen voor een mediator bij echtscheiding omdat ze zich realiseren dat ze samen ouders van hun kinderen blijven of omdat ze gewoon op een goede manier hun relatie willen beëindigen. Als de beslissing eenmaal genomen is kan een goede begeleiding veel ellende voorkomen tijdens de scheiding maar ook in de jaren erna. Ik zie het dan ook als mijn opdracht jullie zorgen weg te nemen en te helpen focussen op een toekomst waarbij jullie met respect met elkaar om kunnen blijven gaan.

Nogmaals hartelijk bedankt voor de goede begeleiding. Ik voelde me gehoord bij jou en je toonde begrip als ik iets niet begreep of het mij te snel ging. Tussendoor kon ik ook altijd telefonisch of via de mail bij je terecht voor vragen.  Het was een moeilijke tijd maar met jouw  hulp en luisterend oor, is alles toch in goede banen geleid.

Margot, Leeuwarden

Ik ben aangesloten bij de Kids First Mediation zodat ik alle benodigde expertise binnen handbereik heb.

Als mediator/scheidingsbemiddelaar begeleid ik jullie via een stappenplan, zodat alles goed geregeld wordt.

Over het algemeen zijn de volgende stappen te onderscheiden:

Kennismaking

Het is belangrijk dat er een klik is tussen ons, en dat jullie goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Daarom is er altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat de situatie is, waar jullie over een jaar willen staan en wat ik hierin voor jullie kan doen.

Start van de mediation

We bespreken en bepalen de spelregels en tekenen een mediationovereenkomst. Vervolgens is er ruimte voor de volgende stap de scheidingsmelding.

Scheidingsmelding

Waarom jullie willen scheiden en wat dit betekent voor jullie. Hoe is het tot nu toe verlopen? Zijn beide partijen er aan toe om de scheiding te regelen? Wat heb je nodig van elkaar om tot afspraken te komen? Soms vinden mensen het vervelend om het hier over te hebben maar het is toch heel belangrijk. Gevoelens van wantrouwen en jaloezie zijn niet de beste “raadgevers”, maar ook uit schuldgevoel nemen mensen nogal eens beslissingen waar ze later spijt van krijgen.

Tijdelijke afspraken/ inventarisatie huidige situatie

We bekijken of er al tijdelijke afspraken zijn gemaakt over woonruimte, zorg voor de eventuele kinderen en financiën. Moeten er nog dingen geregeld worden zolang de scheiding niet definitief is? Hebben jullie het de kinderen al verteld en hoe is dat gegaan of hebben jullie nog hulp nodig bij het voorbereiden van het zogenaamde paraplugesprek met de kinderen?

Afspraken over de kinderen en ouderschap

Kinderen krijgen tijdens de mediation uitgebreid de aandacht. Het is belangrijk dat voor hen duidelijk is wat er gaat veranderen en hoe jullie de zorgtaken gaan verdelen.

Veel mediators kiezen ervoor om ook met de kinderen in gesprek te gaan. Mijn voorkeur heeft het om de ouders te begeleiden in hoe om te gaan met de situatie. Het geeft voor kinderen meer vertrouwen en rust als ze zien dat hun ouders heel goed in staat zijn om het samen te regelen. Uiteraard wil ik op verzoek van ouders en kind(eren) met elkaar om tafel.

Karen heeft in maart 2018 onze scheiding begeleid.

Op dat moment was onze dochter slechts 3 maanden oud.

Ik heb Karen ervaren als een mediator die meedenkend is en echt een luisterend oor biedt. Ze is communicatief vaardig waarbij ze vriendelijk is maar ook door kan vragen en confronterend kan zijn. De bijeenkomsten met haar waren toekomstgericht wat houvast biedt in een lastige situatie.

Daarnaast is ze betrouwbaar en bereikbaar voor urgente problemen.

De mediations hebben ertoe geleid dat we goede afspraken hebben kunnen maken voor en over onze dochter. We hebben “geleerd” elkaar te zien als vader en moeder in plaats van als ex-partners.

Denise, Zwolle

Afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan, deze is sinds 2009 verplicht bij het uit elkaar gaan van gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

In dit document maken ouders afspraken over de verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Het ouderschapsplan moet in ieder geval afspraken bevatten over:

 • Zorgverdeling. U kunt kiezen voor een co-ouderschap, waarbij de zorg gelijk verdeeld wordt. U kunt er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van u gaan wonen. U moet dan afspreken hoe vaak de kinderen de andere ouder zien. Hiervoor is geen standaardregeling. U beslist hier samen over. Het is uiteraard wel goed om rekening te houden met de wensen, school en hobby’s van de kinderen.
 • De informatie en raadplegingsplicht. U legt vast hoe u elkaar op de hoogte houdt en waarover u samen beslist. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schoolkeuze en medische zaken.
 • De kosten van de verzorging en opvoeding. U blijft samen ook financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Er wordt vastgelegd hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit betaalt.

 

Kinderen tussen de 12 en 18 moeten daarnaast een kindverklaring invullen. Hierin geven ze aan of ze met de rechter willen praten en of ze het eens zijn met de gemaakte keuzes.

Voor kinderen boven de 18 jaar is geen ouderschapsplan vereist. Wel maakt u afspraken over de verdeling van de eventuele onderhouds- en studiekosten.

In mijn praktijk maak ik gebruik van een ouderschapsplan in twee delen. Het eerste deel is het meer officiële gedeelte en geldt als het goed is voor een langere periode. Het tweede is een zorgregeling waarin allerlei zaken rondom verjaardagen, vakanties, hobby’s etc. worden vastgelegd. De laatste is een flexibel document en kan zo nodig makkelijk worden aangepast omdat kinderen en situaties nu eenmaal veranderen.

Financiële afspraken: boedelscheiding, alimentatie, pensioenen

We bespreken hoe jullie het financiële gedeelte willen regelen.

De bezittingen moeten verdeeld worden, er moeten afspraken gemaakt worden over kinder- en eventueel partneralimentatie, pensioenverdeling, het huis etc.

Ik help jullie met het opstellen van een lijst wat er moet worden opgezocht en geregeld en het opstellen van een vermogensoverzicht. Daarnaast maak ik desgewenst een alimentatieberekening.

Scheidingsconvenant

Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant. Samen bekijken we daarna nog of alles compleet is en goed verwoord. Daarna ondertekenen jullie het.

Juridische en formele afhandeling

Het convenant en ouderschapsplan worden desgewenst door mij naar de advocaat gestuurd. Deze bekijkt of het juridisch allemaal klopt en dient het vervolgens in bij de rechtbank.

Als de echtscheiding is uitgesproken wordt deze ingeschreven in het register van de burgerlijke stand.

Nazorg

Een aantal weken na de officiële scheiding neem ik contact met jullie op om te horen hoe alles verloopt. Daarnaast kunnen jullie binnen een jaar na de scheiding nog een (kosteloos) gesprek aanvragen om het ouderschapsplan te evalueren.

Uiteraard kan ik jullie ook helpen met doorverwijzen naar o.a.

 • Een notaris
 • Financieel adviseur; pensioenvoorziening, hypotheek, belastingaangifte
 • Professionele begeleiding van jullie kinderen


Ik hanteer tarieven voor de complete echtscheiding - vanaf de start tot het indienen bij de rechtbank, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan.

Waarom kiezen voor Mediationpraktijk Zwolle:

 • Jullie willen samen de scheiding regelen en komen tot gezamenlijke besluiten in een open en veilige sfeer
 • Jullie willen je scheiding van a-z geregeld en goed vastgelegd hebben voor een vast tarief
 • Jullie willen je scheiding goed regelen en met respect met elkaar om blijven gaan
 • Jullie willen alles goed regelen voor de kinderen
 • Jullie willen weten waar je aan toe bent in de toekomst
 • Jullie willen begeleid worden door een mediator/bemiddelaar die jullie helpt het voor alle gezinsleden zo goed mogelijk te regelen.

 

Online scheiden met begeleiding

Voor mijn werk zat ik in het buitenland tijdens mijn scheiding. Karen heeft alles snel en efficiënt geregeld via de mail en telefoon en voor een heel redelijke prijs. Fijn dat ze ook 's avonds en in het weekend te bereiken is! Binnen 4 weken was alles rond en lag het convenant bij de rechtbank.   Mark - Deventer

Online scheiden wordt steeds populairder, niet in de minste plaats omdat het kostenbesparend en snel is.
Maar het is ook belangrijk om een scheiding goed te regelen aangezien je belangrijke beslissingen neemt die best wel veel invloed kunnen hebben op de toekomst.

Ik bied daarom een vorm van online scheiden aan waarbij ik jullie begeleid d.m.v. een aantal contactmomenten en het maken en aanleveren van benodigde stukken. Voordat de echtscheidingsprocedure in gang wordt gezet bespreken we samen of dit een geschikte manier is of dat er meer begeleiding nodig is.

Voor wie is dit geschikt:

 • Stellen die in goed overleg uit elkaar willen gaan;
 • Al grotendeels weten hoe ze het willen regelen;
 • Waarvan (één van) de partijen in het buitenland wonen;
 • Die snel willen scheiden zonder hoge kosten.
   

Hoe ziet het online scheiden traject eruit bij Mediation Praktijk Zwolle?

Intake gesprek, hierin bespreken we wat jullie willen en of dit een geschikte procedure is voor jullie echtscheiding.
Via de mail krijgen jullie een online vragenlijst, toegespitst op jullie situatie en zo nodig een ouderschapsplan die jullie samen in kunnen vullen.
Aan de hand van de vragenlijst maak ik een alimentatieberekening en een concept convenant.
Als alle stukken door jullie in orde zijn bevonden nemen we ze samen door en worden ze ondertekend.
Ik kan ervoor dat de stukken bij de rechtbank komen en dat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente. De advocaat- en griffiekosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Het staat jullie vrij zelf een advocaat te kiezen.
Jullie krijgen een checklist van zaken die geregeld moeten worden na de echtscheiding, zoals verzekeringen, testament etc

Tussendoor is er uiteraard de mogelijkheid vragen te stellen via mail of telefoon.

Inbegrepen in het pakket zijn:

 • Intakegesprek (eventueel telefonisch) 
 • Aantal contactmomenten via mail of telefoon.
 • Online vragenlijst
 • Ouderschapsplan (door jullie zelf in te vullen)
 • Alimentatieberekening voor kinderen en partner.
 • Financieel overzicht inclusief toeslagen.
 • Scheidingsovereenkomst/ Convenant
 • Checklist voor na de scheiding
 • Eventueel hulp bij het inschakelen van specialisten. (makelaar, hypotheekadviseur, notaris)