Onderwijsmediation

Onderwijsmensen zijn in het algemeen  communicatief behoorlijk vaardig.

Waarom dan toch kiezen voor mediation?

In sommige gevallen is het plezierig en zelfs wenselijk om een onafhankelijke derde aan tafel te hebben. Iemand die onpartijdig is en niet oordeelt.  Iemand die opgeleid en gedreven is beide partijen te helpen  de communicatie te verbeteren en te komen tot een bevredigende oplossing.

Zelf was ik vijftien jaar werkzaam op een VMBO school waarvan de laatste jaren als schoolleider dus ik weet als geen ander wat er zoal kan spelen en wat voor een effect dat kan hebben op collega’s, leerlingen en ouders.

Situaties waarbij ik kan helpen zijn:

Conflicten binnen een team.

Wat doe je als teamleider of directeur als twee verder prima functionerende collega’s niet (meer) samen door een deur kunnen? Wat voor een invloed heeft dit op de rest van het team of op de leerlingen?

Uiteraard probeer je dit eerst zelf op te lossen. Maar soms lukt het niet om de “angel” eruit te krijgen. Dat kan komen omdat één van de partijen het gevoel heeft dat je niet onpartijdig bent of omdat er zoveel achterliggende belangen zijn dat het geschil moeilijk te doorbreken lijkt.

Conflicten tussen de schoolleiding en een medewerker

Op het moment dat een conflict tussen de directie en een medewerker hoog is opgelopen is er vaak geen communicatie meer mogelijk. De medewerker voelt zich veelal aangevallen en in een hoek gedrukt en zal waarschijnlijk een jurist inschakelen. Een MT lid of HR manager kan ook niet meer een neutraal gesprek voeren, er spelen immers belangen. Een mediator kan helpen om de verstoorde communicatie te herstellen. Of het er nu om gaat het geschil op te lossen of te komen tot een vaststellingsovereenkomst ik kan helpen dit op een goede manier af te wikkelen.

Conflicten met ouders

Als ouders in conflict komen met de school of een collega dan is dit over het algemeen emotioneel beladen. Het gaat immers om hun kind.

Zo’n geschil beïnvloedt vaak meerdere personen. De betrokken leerling praat erover met klasgenoten. De ouders zoeken steun bij andere ouders en zoeken soms zelfs de publiciteit op. De collega voelt zich aangetast in zijn/haar professionaliteit. Dit alles kan leiden tot zeer ongewenste situaties.

Op het moment dat zich zo’n situatie dreigt voor te doen is het goed om een mediator in te schakelen. De ouders zullen meer vertrouwen hebben in een onafhankelijk persoon en zich gesteund en gehoord voelen. Dat geeft ruimte om op een goede manier te communiceren.

Conflicten tussen leerlingen

Ruzies tussen leerlingen kunnen meestal prima opgelost worden door de docent of mentor. Maar wat is nou mooier dan dat deze worden opgelost door andere leerlingen.

Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling tussen leeftijdgenoten.

De kracht van peer mediation is dat kinderen op hun eigen niveau een conflict benaderen.

Het is een methode die vooral wordt toegepast op de zogenaamde Vreedzame scholen. Maar het kan overal werken mits het team erachter staat.

Ik kan trainingen verzorgen voor docenten en leerlingen.

Lees hier meer over peer mediation