Wat is een mediator?

 

mediator+echtscheiding zwolle fokke en sukkeDe eenvoudigste omschrijving van een mediator is een onafhankelijke, professionele  conflictbemiddelaar die twee of meer partijen helpt een geschil zelf op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger van één partij zoals een advocaat en neemt ook geen standpunt in, zoals een rechter.

Een mediator kan worden ingezet bij de meest uiteenlopende geschillen zoals: arbeidsgeschillen, familiezaken, burenruzies, zakelijke geschillen etc.

Een mediator zal proberen om in een aantal vertrouwelijke gesprekken de partijen te stimuleren om zelf tot een oplossing te komen. Dat klinkt misschien wat zweverig maar de praktijk wijst uit dat mediation bij een groot aantal (juridische) geschillen een snelle en vooral effectieve manier is om een conflict op te lossen.

De onderstaande uitganspunten van mediation zorgen ervoor dat deze werkwijze zo effectief is:

  • Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is vrijwilligheid. Dat is een heel ander uitgangspunt dan een gerechtelijke procedure. Juist deze vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn een geschil op te lossen. Uiteraard is het best wel eens zo dat (één van) de partijen in eerste instantie niet echt zin heeft in mediation,        bijvoorbeeld als het is voorgesteld door de werkgever of min of meer opgelegd door de rechter. Een goede mediator zal deze weerstand altijd bespreekbaar maken en kijken wat je nodig hebt om toch deel te nemen aan de mediation. Je kunt bovendien altijd stoppen, dus wat heb je te verliezen?
  • Zelfbeschikking, je beslist zelf. De mediator stimuleert en steunt dit. Een oplossing wordt dus door jullie zelf aangedragen waardoor de kans groot is dat deze zonder problemen uitgevoerd wordt.
  • Mediation is vertrouwelijk en geheim, de deelnemers tekenen een mediationovereenkomst waarin wordt afgesproken dat alles wat wordt besproken geheim blijft. Hierdoor kunnen de partijen vrijuit spreken, en wordt het makkelijker om ideeën/ oplossingen te bedenken zonder er meteen aan vast te zitten. Natuurlijk kan het zijn dat je het fijn vindt het besprokene met een ander, bijvoorbeeld een goede vriend te delen. Daar kun je samen afspraken over maken.
  • De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Onafhankelijk houdt in dat de mediator geen enkel belang heeft bij een bepaalde uitkomst, onpartijdig dat de mediator geen voorkeur heeft voor één van de partijen en zal proberen beide cliënten bijvoorbeeld evenveel spreektijd te geven.

 

Een mediator zal vooral vragen stellen om het geschil en de belangen van partijen helder te krijgen. In een later stadium van de mediation zal hij/zij helpen de belangen te ordenen en de onderhandelingen begeleiden. Als er een oplossing is bereikt kan de mediator deze vastleggen in een overeenkomst.

 

De belangrijkste voordelen van mediation zijn:

  • Het verbetert de verstandhouding tussen partijen, dit werkt door in de toekomst.
  • Samen naar oplossingen zoeken leidt misschien wel tot een resultaat dat nog meer biedt dan de partijen hadden verwacht.
  • Mediation is snel en goedkoper dan een juridische procedure

 

Er is een aantal situaties waarin het niet mogelijk is een mediator in te schakelen. Mediation werkt niet als één van de partijen niet mee wil werken, dan zit het dus niet in de juridische aard van het geschil maar in de houding van de partij(en).Daarnaast zijn er natuurlijk kwesties waarbij het noodzakelijk is dat een rechter uitspraak doet.

 

 


Laat een bericht achter - aantal berichten: 1Sandra
Mooie, duidelijke uitleg!!! Top blog
06-02-18 | 21:13
Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf dertien in cijfers: